Profilový Systém:Softline 70 AD
Zasklení:4-12-4-12-4 Ug=0,7 wmk-1
Barva:anthracit grau jednostranně
MontážNa kotvy + pěna
Typ stavby:Novostavba

-