Rozhovor s novým ředitelem exportu VEKA AG!

Vedoucí exportu Hans-Dieter Hodl pracoval pro společnost VEKA více než 35 let. Jeho nástupce pochází rovněž z firmy VEKA. Po více než 35 letech, během nichž Hans-Dieter Hodl mimo jiné úspěšně vybudoval export VEKA AG, nyní odchází do důchodu. Čtyřiačtyřiceti-letý Robert Post jako jeho nástupce tak převezme trvale rostoucí společnost VEKA. Ten má díky svým více než 20letým zkušenostem s působením ve firmě jasné předpoklady k tomu, aby svou novou úlohu úspěšně zvládl. V rámci rozloučení chválil Bonifatius Eichwald , člen představenstva a ředitel pro odbyt a marketing, dlouholetého vedoucího exportu společnosti VEKA. Dieter Hodl je absolutní obchodní profesionál. Vysokou odbornou kompetenci a velkým osobním zaujetím plnil v uplynulých pětatřiceti letech své úkoly zde u společnosti VEKA. Jistě zde mohu uvést, že si společnost VEKA velice váží všeho, co pro ni vykonal. On sám však měl přání odkázat dobře zavedenou oblast, která svému nástupci poskytne všechny možnosti pokračovat úspěšně ve své práci .

post

“ V roce 1980 začínal, tehdy jako třicetiletý muž, u společnost i VEKA jako asistent prodeje. Oblast jeho úkolů byla přitom jasně načrtnuta. Měl vybudovat export a v případě odpovídajícího úspěchu pak převzít vedení. Hodl se hned vrhl do práce a .. vystrčil svá tykadla“ Ve Španělsku a Francii vybudoval první exportní trhy, které byly převedeny do samostatných, výrobních dceřiných společností. Dodnes sedí dvojnásobný otec rodiny v dozorčí radě francouzské dceřiné společnosti VEKA SAS a i v mnoha dalších grémiích společnost i VEKA. Brzy následovaly další oblasti ve střední Evropě, jako země Beneluxu nebo Švýcarsko, a s počtem zákazníků rostly i požadavky na společnost VEKA týkající se péče o ně mimo mateřský podnik i ve vnitřním provozu. Pro to Hodl zaměstnal další spolupracovníky, a tak položil zák lady proexportní oddělení v jeho dnešní podobě. Otevřením hranic ve východní Evropě čekaly na vášnivého hráče golfu další výzvy. Zde se zasloužil především o vybudování trhů v zemích, jakými jsou například Česká republika, Slovensko a Polsko. S velkým úspěchem etabloval značku VEKA na příslušných trzích a přispěl tak rozhodujícím způsobem k tomu, že zde zakotvila filozofie a koncept partnerství společnosti VEKA. Tak to vidí i předseda představenstva Andreas Hartleif: „Hans-Dieter Hodl přispěl svým neúnavným nasazením k úspěch u společnosti VEKA. Bez něj bychom na mnoha evropských trzích neměli vedoucí pozici, jakou
dnes máme.“

Jeho nástupce Robert Post započal u společnost i VEKA přímo v exportním oddělení a na učil se tak znát prodej v různých zemích zcela od piky. První zkušenosti nasbíral v Rusku a na Ukrajině , kde jako osoba zodpovědná za prodej vybudoval zákaznickou základnu. Po založení dceřiných společností v příslušných zemích se zasloužil především o rozvoj trhů v jihovýchodní Evropě. Hans-Dieter Hodl je potěšen výběrem svého nástupce, jelikož on sám významně zdůrazňuje principy podniku VEKA vedeného rodinným způsobem , tedy obsazovat vedoucí pozice z vlastních řad.“ Přeji Robertu Postovi do budoucna vše nejlepší a jsem si jist, že bude dále úspěšně budovat export.“ Sám Post vidí své budoucí cíle velmi široce: nejprve bych chtěl osobně poznat velkou část zákazníků v České republice a na Slovensku. I když je mi známo mnoho požadavků na poskytovatele systému, na každém trhu existuji zvláštnosti, se kterými bych se chtěl seznámit. Jsem si jistý, že dobré vedení p. Hodlem a má dosavadní zkušenost mi při tom pomohou.“ Na vybudováni dosavadních prodejních činnosti má Robert Post rovněž jasnou představu „Podle mého odhadu je celý balík produktů a služeb, které může skupina VEKA nabídnout výrobcům oken v Evropě, v mnoha bodech velmi konkurence schopný. Nejen logistika, ale i vynikající kvalita produktů, které každému výrobci poskytuji dodatečný rozměr jistoty, se k tomu počítají . Celek je doplněn rozsáhlou nabídkou servisu a podpory, z něhož partneři VEKA v mnohém ohledu profilují. Obchodně, technicky a v marketingové oblasti.

Musíme při tom nabídnout mnoho postupů, které ulehčí každodenní práci a pomoci nichž se lze usadit lokálně na trhu, o který se bojuje.“ Vývoj oboru s velkým počtem materiálově optimalizovaných okenních systémů, které jsou v Evropě nabízeny za příznivo u cenu, vidí Post opatrně: Zde musíme dávat pozor na to, abychom nepoškodili dobré jméno plastových oken. Neboť pouze dobrý poměr cena/výkon pro produkt nestačí. Koneční spotřebitelé musejí rovněž cítit, že si koupili kvalitu , která bude po dlouhou dobu stále plně funkční. “ Přitom bude princip kvality společnosti VEKA ve všech oblastech cennou pomocí.  Protože již výhradní použiti profilů třídy A je pro výrobce oken výlučným znakem , který v konkurenci přinese jednoznačné výhody. S ohledem na aktuální trendy a vývoje v oblasti oken odkazuje Robert Post na poslední aktivity skupiny podniků VEKA . Akvizicí Gealanu se dosáhlo určité velikosti a tržního významu pro obor. Ze synergií a možností, které z tohoto převzetí vyplynou, by podle Posta v budoucnu bezprostředně profitovali výrobci oken obou trhů. Založením společnosti VEKA Technologie Service GmbH (VTS) dává VEKA AG inovacím jednoznačnou prioritu. Vývoji a novým uspořádáním povrchových ploch VEKA Spectral nebo automatizovaným okenním systémem SOFTLINE 70MB jsme dokázali , že na budoucnost jsme dobře připraveni “ , tolik uzavírá Post.