Yawal TM77HI

Hliníkové okna a dveře se zvýšenou tepelnou izolací

Systém TM 77 HI je inovativním řešením, které dosahuje vysokých parametrů tepelné i akustické izolace, ochrany před větrem a vodou, a zároveň vysokého stupně bezpečnosti. Jedinečná řešení, která byla použita v tomto systému, umožňují dosáhnout výborné hodnoty součinitele prostupu tepla. Profily křídel a rámů systému TM 77 HI se skládají ze dvou hliníkových poloprofilů, které jsou odděleny termickými mosty. Úlohu tepelné izolace plní speciální komorová konstrukce v oblasti izolátorů, spolu s dvousložkovým centrálním těsněním a výplň vnitřního povrchu profilů v oblasti tepelného můstku tvořená izolačními materiály.

 

Brožura Yawal TM77HI

 

 

 

Přednosti:

  • umožňuje realizaci velice energeticky úsporných konstrukcí

  • lze realizovat prvky značných maximálních rozměrů – pozitivní efekt prosvětlení interiéru budovy

  • součinitel prostupu tepla profilů je v rozmezí Uf = 1,5 W/m2K