Oprav dům po babičce

Nový dotační program přináší domácnostem možnost zálohového financování komplexních renovací nemovitostí.

Kdo může požádat o dotaci? Program Oprav dům po babičce je určen vlastníkům rodinných domů nebo rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti a učni, a rodiče na mateřské dovolené. Dotaci mohou žádat pouze fyzické osoby nepodnikající.

 

Na jaká opatření se dotace vztahuje? Podmínkou čerpání zálohové dotace je provedení důkladného, tzv. optimálního zateplení, s cílem dosáhnout požadovaných energetických úspor. Žádost o dotaci na optimální zateplení může zahrnovat i podporu dalších úsporných opatření, jako je instalace fotovoltaiky, výměna zdroje tepla, dešťovka, dobíjecí bod pro automobil a další.

Další volitelná opatření zahrnují:

 • Výměnu zdroje tepla
 • Fotovoltaiku
 • Úsporný ohřev vody
 • Řízené větrání
 • Teplo z odpadní vody
 • Zelenou střechu
 • Nádrž na dešťovou vodu
 • Dobíjecí stanici pro automobil

Jak vysokou dotaci můžete získat? Pro komplexní (optimální) zateplení lze získat až 1 milion korun. Ostatní úsporná opatření budou finančně podpořena dalšími prostředky. Dotace může být zálohově proplacena předem, a pokryje celkem 50 % způsobilých výdajů.

Další výhody zahrnují:

 • Rodinný bonus 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě
 • Bonus 10 % z celkové výše dotace pro domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
 • Kombinační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci opatření, pokud kromě dotace na zateplení požádáte ve stejné žádosti o dotaci na další úsporná opatření.

Proč to děláme? Cílem programu je urychlit renovace s cílem snížit energetickou náročnost budov, dosahovat úspor energií, využít existující bytový fond a zvýšit dostupnost kvalitního a úsporného bydlení.

Máte nárok na dotaci?

Program Oprav dům po babičce je určen vlastníkům rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení. Žadatelé musí být ekonomicky aktivní, tj. zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti a učni, nebo rodiče na mateřské dovolené. Žádost může podat pouze fyzická osoba nepodnikající.

Pro získání dotace je nutné splnit podmínky programu, které jsou uvedeny v dokumentu „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory“. V případě nesplnění těchto podmínek můžete hledat alternativní dotace v rámci programu Nové zelené úsporám.

Dotace je určena částečnému úhradě přímých realizačních výdajů, a vždy vyžaduje vlastní finanční spoluúčast. Výhodou tohoto programu je, že dotaci obdržíte zálohově předem, pokud podáte žádost před vlastní realizací. Ostatní přímé realizační výdaje můžete od roku 2024 čerpat zvýhodněným úvěrem u spořitelen.

Program se zaměřuje na komplexní renovace starších budov s cílem výrazně snížit energetickou náročnost a výdaje za energie. Základním opatřením je důkladné zateplení budovy, s možností kombinace s dalšími úspornými opatřeními, jako je výměna zdroje tepla, fotovoltaika, dešťovka nebo zelená střecha.

Žádost o dotaci můžete podat před, v průběhu nebo po provedení prací. Lhůta na realizaci zvolených úsporných opatření je 2 roky od schválení dotace. Příjem žádostí byl spuštěn 26. září 2023.

Pro podání žádosti potřebujete elektronickou identifikaci (Identitu občana nebo bankovní identitu). Po registraci do Agendového informačního systému SFŽP ČR můžete spravovat svou žádost sami nebo pověřit jinou osobu.

Po podání žádosti proběhne kontrola a případné upozornění na nedostatky. Po schválení obdržíte rozhodnutí ministra životního prostředí. Během realizace prací můžete získat finanční zálohu, a po jejich dokončení budete moci čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen.