Dotace na výměnu oken – Nová zelená úsporám

Pokud uvažujete o výměně oken, abyste ušetřili na stále dražších energiích, rozhodně využijte dotačního programu pod patronátem Ministerstva životního prostředí. Program Nová zelená úsporám funguje už dlouho a má za sebou mnoho spokojených uživatelů, kterým ušetřil náklady spojené s úpravami domovů. Jeho současná podoba vám díky nově zavedeným bonusům může pokrýt až 60 % nákladů.

Pro získání dotace na plastová okna je podstatné splnění úspory energií. Je tedy možné, že by pouze výměna oken bez zateplení budovy nemusela na dotaci stačit. Proto doporučujeme kombinovat více úsporných opatření, abyste na dotace dosáhli. KSK-System má s výměnou oken přes tento dotační program velké zkušenosti. Naše okna splňují všechny podmínky energetické úspornosti.

nová zelená úsporám
Rodinné domy – zateplení
Plastová okna Softline 82 včetně dotace na okna
Rodinné domy – výstavba
Dotace na okna – nová zelená úsporám

Jak získat dotaci na výměnu oken?

Chcete i vy letos využít státní dotace na plastová okna 2023? Je to jednoduché. Stačí vyplnit žádost a přiložit k tomu tyto dokumenty:

  • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu.
  • V případě stavby pro rodinnou rekreaci je nutné doložit, že tato stavba je využívána k trvalému bydlení.
  • Projektovou dokumentaci (obsahuje technickou zprávu popisující navrhovaná opatření a základní stavební výkresy, na kterých jsou tato opatření vyznačena).

K získání dotace na okna a dveře potřebujete už jen vědět, kde žádat o dotaci na výměnu oken a kdo může žádat o dotaci na výměnu oken zelená úsporám.

Pro koho je dotace na výměnu oken určena?

Cílovou skupinou jsou vlastníci rodinného domu, který potřebuje renovaci pro úsporu energií včetně výměny oken a dveří. Právě pro ty slouží dotace s programem Nová zelená úsporám k pokrytí nákladů na zateplení fasády, střechy, stropů a také k výměně oken a dveří.

Co všechno potřebuju k vyřízení? Jaké jsou podmínky dotace na výměnu oken?

Kromě vlastnictví bankovního účtu jde především o projektovou dokumentaci. Předpokladem úspěšné realizace i rychlého vyřízení žádosti je dobře zpracovaný projekt. Pro podání žádosti potřebujete odborný posudek, který je vypracován odborně způsobilou osobou, nejčastěji to bývá projektant nebo energetický specialista. Protože na projektantovi závisí úspěšnost vašeho projektu, vybírejte pečlivě. Solidní projektant by si měl vyžádat co nejvíce informací, měl by také navštívit váš dům a v ideálním případě by vám měl doporučit několik variant řešení. 

Kde žádat o dotaci na výměnu oken?

Na webu novazelenausporam.cz najdete všechny informace i žádost o dotaci na výměnu oken.

Jak celý proces s dotací probíhá?

  1. Vyplníte elektronickou žádost o dotaci, a to prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS). Vstoupíte do něj přes odkaz Podat žádost.
  2. Po zaevidování žádosti v systému AIS je prověřena jeho přijatelnost, a to pracovníky Státního fondu životního prostředí ČR. 
  3. Pokud je tato žádost v pořádku, přijde vám na váš e-mail akceptační dopis.
  4. Žádost projednává Rada Státního fondu životního prostředí a ministr následně vydává rozhodnutí, ve kterém jsou stanoveny podmínky podpory (např. výše a forma). 

Po realizaci schválených opatření musíte doložit 3 dokumenty

  • Doklady prokazující dokončení realizace opatření dle schválené žádosti
  • Daňové a účetní doklady za realizaci opatření
  • Potvrzení o úhradě

Je možné tuto dotaci vyřídit i zpětně?

Ano, lze uplatnit dotace na okna zpětně, a to na všechna zrealizovaná opatření po 1. lednu 2021.

Kolik mi může být přispěno?

Rozhodně se vyplatí kombinovat více prací dohromady (např. zateplení plus výměna oken a dveří), protože čím větší je rozsah a kvalita prováděných opatření, tím vyšší může být finanční podpora. Můžete tak získat až několik set tisíc korun.

Jak dlouho trvá vyplacení dotace Nová zelená úsporám?

V průměru do šesti týdnů od doložení potřebných dokumentů, které prokazují dokončení realizace projektu. Dotace zelená úsporám na plastová okna přistane obvykle na účtu do 2 měsíců od výměny, když odevzdáte všechny papíry včas bez prodlení.

S čím mi pomůže KSK-System?

Poradíme vám s výběrem oken, které odpovídají vašemu projektu, a jsme schopni vyrobit vše na míru tak, abyste splňovali podmínky dotace na výměnu oken 2023. Jako menší rodinná firma můžeme našim zákazníkům poskytnout osobní přístup a díky našim mnoholetým zkušenostem nabízíme pomoc už při tvorbě projektu vašeho vysněného domu. Okna vám vyrobíme a také namontujeme, bydlení už necháme na vás.

KSK-System plastová a hliníková okna a dveře