Poptávka plastových oken a dveří

Poptávka plast okna
Cenová nabídka k výrobku:
Cenová nabídka na:
Doplňky
Práce:

Maximum file size: 5MB

GDPR *

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se KSK-System, spol. s.r.o., se sídlem U Trati 642, 75654 Zubří, IČ 62301161, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Adresa, Číslo bankovního účtu, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, časově neomezeně. Tyto údaje zpracováváme za účelem zpracování nabídky.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email jakub.simurda@ksksystem.cz nebo na sídlo naší společnosti: KSK-System, spol. s.r.o., U Trati 642, 75654 Zubří.