Udržitelnost

Naše podnikání se pevně angažuje v oblasti udržitelnosti. Jako rodinný podnik se zavazujeme k rozvoji firmy, která je ohleduplná k budoucím generacím, a k poskytování bezpečných pracovních míst v zdravém prostředí. Věříme, že klíčem k našemu úspěchu jsou dlouhodobá partnerství s našimi zákazníky a obchodními partnery, která jsou založena na důvěře v kvalitu a bezpečnost našich výrobků a služeb.

Chceme splnit očekávání týkající se kvality a bezpečnosti, a proto uplatňujeme princip udržitelnosti ve všech fázích našeho hodnotového řetězce. To zahrnuje investice do výzkumu a vývoje s cílem dosažení ekologické účinnosti, vytváření transparentních dodavatelských řetězců, provoz energeticky a ekologicky šetrné výroby a přebírání mezinárodní odpovědnosti v oblasti recyklace. Naši zaměstnanci, kteří stojí za vývojem a implementací těchto procesů, jsou klíčovými hráči. Proto aktivně podporujeme a rozvíjíme jejich smysl pro odpovědnost a udržitelné podnikání.

Oběhová ekonomika

Společnost VEKA zajistí udržitelnost výroby prostřednictvím uzavřených materiálových a energetických cyklů. Například významná část naší energetické potřeby je kryta elektřinou z obnovitelných zdrojů, a teplo vytlačené při výrobě profilů je systematicky recyklováno. Jsme také průkopníky v recyklaci naší klíčové suroviny, PVC.

VEKA Umwelttechnik

V roce 1993 jsme zahájili činnost společnosti VEKA Umwelttechnik GmbH v durynském Behringenu. V tomto největším a nejmodernějším recyklačním závodě v Evropě jsou okna, dveře, rolety a profilové díly z plastů komplexně recyklovány. Následně se tyto materiály, bez jakékoli ztráty kvality, opět vracejí do výroby profilů. Pro další informace o recyklaci plastových oken a naší udržitelnostní politice, navštivte:

https://www.veka-umwelttechnik.de/start/