Přichází topná sezona! Ale zvládnou vaše okna tento úkol?

Bohužel v České republice a okolních zemích stále existuje mnoho starých budov, které neprošly renovací a mají vysoké tepelné ztráty. Tato skutečnost vede k vysokým nákladům na vytápění pro majitele a pronajímatele těchto budov. Často jsou za tyto náklady odpovědná zastaralá okna, která tvoří pouze zhruba 10 % obvodového pláště budovy, ale ztráta tepelné energie skrz ně může dosahovat až 45 %. Proto je logickým krokem vyměnit tato okna. Ale jak přistoupit k výměně a na co si dát pozor při výběru nových oken?

Klíčovým parametrem pro posouzení úniku tepla je součinitel prostupu tepla (U). Zde je pro vás důležitá hodnota Uw, která udává, kolik tepla unikne přes 1 m2 okna při rozdílu teplot mezi vnějším a vnitřním prostředím o 1 stupeň Kelvinu. Tato hodnota je vyjádřena ve wattech (W) a nazývá se Uw (m2 K). Čím nižší je hodnota Uw, tím lépe okno izoluje.

Milan Klepsa, zástupce společnosti VEKA, která patří mezi přední světové výrobce plastových profilů oken a dveří třídy A, vysvětluje: „Při výběru oken se zaměřte na hodnotu Uw, která kombinuje hodnoty Ug (prostup tepla přes zasklení) a Uf (prostup tepla přes rám). Pouze Uw hodnotí okno jako celek, a proto je klíčovým ukazatelem při výběru. S termoizolačními skly může dosahovat hodnota Uw koeficientu výrazně pod 1,0 W/m²K, zatímco stará okna mohou mít hodnotu až 3,0 W/m²K. Pro pasivní domy byste měli dosáhnout hodnoty Uw kolem 0,8 W/m2K, pro nízkoenergetické domy 1,0 W/m2K a pro běžná okna 1,2 W/m2K.“

Kromě toho je důležité využít státních dotací, které jsou k dispozici pro výměnu oken. Existují různé programy jako Nová zelená úsporám (NZÚ), NZÚ Light nebo Oprav dům po babičce. Je vhodné se poradit s kvalifikovanými montážními firmami, které mají zkušenosti s vyřizováním dotací a mohou pomoci s celým procesem.