Těsnění

Druhy těsnění

Druh a poloha těsnění odlišuje profily v systémech s dorazovým těsněním (AD) a systémy se středovým těsněním (MD):

Dorazové těsnění

U tohoto systému leží vnější těsnění na kraji rámu – tedy ve viditelné oblast. Z tohoto umístění vyplývají i v otevřeném stavu rovné, jednoduše udržovatelné obrysy profilu. Systémy s dorazovým těsněním se užívají univerzálně u všech typů oken, okenních dveří a domovních dveří, a jsou tak ideálně vhodné pro rodinné domy a domy s více obytnými jednotkami.

tesneni

Středové těsnění

Zde je těsnění ukryto ve středu rámu, a tak je lépe chráněno před větrem a počasím. Z této polohy vyplývá při otevírání okna nerovný obrys profilu, který se ovšem o něco hůře udržuje. Ze systémů se středovým těsněním je možné vytvořit pevné typy oken pouze pomocí dodatečných profilů. Konstrukce domovních dveří nejsou možné. Z tohoto důvodu se tyto profily používají zejména u správních a hospodářských budov. Nabízejí výhodu beztlakového odvodňování a tyto systémy vyhovují také požadavkům na montáž v extrémních podmínkách

tesneni2