Tloušťka stěn okenních profilů VEKA a její vliv na kvalitu

Moderní plastová okna jsou dnes známá svou dlouhou životností a vysokou funkčností. Očekává se od nich, že budou účinně izolovat teplo a hluk, odolávat povětrnostním vlivům, a zároveň být bezpečná a snadno ovladatelná. Tyto nároky se ještě zvyšují s rostoucím trendem k větším rozměrům oken a použití těžšího skla.

S tímto trendem přichází otázka: Je nezbytné používat okenní profily s tradiční tloušťkou stěn 3 mm pro vnější povrchy? Dříve byly tyto profily tlustší, ale kvůli technologickým pokrokům a konkurenci se tloušťka ustálila na 3 mm.

Normy pro kvalitu okenních profilů dovolují různou tloušťku stěn, a to tříděním A, B a C. Třída A zahrnuje profily s tloušťkou stěn nad 2,8 mm, což je v souladu s německým standardem RAL A. Třída B přísluší hodnotám nad 2,5 mm, zatímco třída C zahrnuje profily s tloušťkou stěn menší než 2,5 mm.

I když tyto normy zdůrazňují, že tloušťka stěn nepředstavuje rozdíly v kvalitě, měla by být zohledněna při výběru oken. Například profily třídy B mohou mít až o 20 % nižší pevnost rohových spojů a o 12 % větší průhyb než profily třídy A. To může ovlivnit stabilitu a životnost oken.

Tloušťka stěn oken má vliv i na výrobní náklady, protože pro tenčí profily je potřeba méně materiálu. To může vést ke snaze o snižování nákladů a nakonec k použití profilů, které nemusí splňovat očekávanou kvalitu.

Při výběru plastových oken by měla být cena pouze jedním z faktorů. Rizika spojená s použitím tenčích profilů by měla být také zvážena, protože okna nejsou jednoduché zboží, které lze snadno vyměnit.