Rizika tepelného lomu skla!

Tepelný lom skla – Praskání skla v důsledku tepelného pnutí vzniká, když nerovnoměrným zahříváním,
zastíněním nebo zakrytím dojde uvnitř okenní tabule k teplotním rozdílům vedoucích k pnutí,
následně k možnému prasknutí okenní tabule. Prasknutí skla v důsledku tepelného pnutí není
žádná výrobní vada ani vada výrobku. Jedná se o nevyhnutelnou vlastnost materiálu a
nepodléhá žádným zárukám.

Pro různé druhy skel jsou různé přípustné rozdíly teplot:
– Drátosklo 23 °C
– Běžné plavené sklo, hrana řezaná 25 až 30 °C
– Běžné plavené sklo, hrana broušená 35 až 40 °C
– Tepelně tvrzené sklo (ESG, kalené) 200 °C

montáž oken

Použitím skel tepelně tvrzených (ESG) se toto nebezpečí výrazně eliminuje a současně se
zvyšuje samotná bezpečnost výrobku. Samotný uživatel není většinou s touto situací
seznámen a následně se hledá viník. Hlavní odpovědnost za návrh nese projekt, kde projektant
musí vyhodnotit situaci a zohlednit světové strany s vlivem na zasklení objektu a možnou
kombinaci dalších rizik (zastínění apod.). Tato odpovědnost se často přenáší na zhotovitele
oken, kdy při zaměření musí také posoudit stav věci a správně navrhnout variantu zasklení.
Další otázka je v závěrečném poučení koncového uživatele ohledně budoucích rizik tepelného
lomu a jak jim předcházet při běžném užívání.

Hlavni rizikové faktory tepelného lomu jsou:
– Interiérová žaluzie
– Venkovní rolety (pokud nejsou zcela spuštěné)
– Nerovnoměrné zastínění (strom, přesah střechy)
– Sníh na části zasklení
– Tepelné kapsy v interiéru (neodvětrané světlíky, prostory u podhledů)
– Dodatečné polepy fóliemi (bezpečnostní, protisluneční) a samolepkami na ploše
izolačního skla
– Blízká vzdálenost topných těles u plochy skla
– Vyústění klimatizací (zdroj tepla a chladu)
– Předměty za sklem v interiéru
– Posuvné dveře
– Vliv stavební situace (světové strany)

Příklady prasklin způsobené tepelným šokem – tepelný lom v důsledku předmětu za sklem:

Posuvné dveře:

Velké tepelné namáhání izolačního skla může vzniknout při otevřených dveří posuvných dveří. Překrývající se tabule v otevřeném stavu vytvářejí fyzikálně 4-sklo, v případě použití izolačních trojskel se vytvoří 6-sklo. Mezi tabulemi vzniká uzavřená bublina s nízkým prouděním vzduchu a prudce se zvýší lokální povrchová teplota skla.

VEKA_Spectral