Startuje dotační program Oprav dům po babičce!

Dotační program „Oprav dům po babičce“ umožňuje domácnostem získat zálohové financování komplexních renovací nemovitostí. Dotaci mohou žádat vlastníci rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní. Program se zaměřuje na komplexní renovace s cílem snížit energetickou náročnost budov a dosáhnout úspor energie.

 

Podmínkou čerpání dotace je provedení důkladného zateplení, tzv. optimálního, a možnost kombinace s dalšími úspornými opatřeními. Dotace může dosáhnout až 1 milionu korun na komplexní zateplení, přičemž ostatní úsporná opatření jsou finančně podporována dalšími prostředky. Rodinný bonus, bonus pro určité kraje a kombinační bonus jsou další výhody, a celková dotace může pokrýt 50 % způsobilých výdajů.

Program je otevřen pro podání žádostí od 26. září 2023, a žadatelé mohou podat žádost před, během nebo po provedení prací. Elektronická identifikace je nezbytná pro podání žádosti, a po schválení obdrží žadatel rozhodnutí ministra životního prostředí. V průběhu realizace prací je možné získat finanční zálohu, a po dokončení prací je možné čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen.