Nová Zelená Úsporám

Nová Zelená Úsporám pokračuje s novými podmínkami od 1.10.2020. Stejně jako v předchozí výzvě jsou i v této zahrnuty výměny oken pro rekonstrukce, které jsou součástí zateplení.

Zateplení

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. 

Kdo může žádat

  • Vlastníci stávajících rodinných domů

Kolik získáte

  • Až 650 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)
  • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory
  • Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce (600 – 3 800 Kč/m2) a dosažených energetických parametrech budovy
  • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy

Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.

money-bag

Dotace 30 000 – 650 000 Kč

Chtěli bychom v našem rodinném domě pouze vyměnit okna, dosáhneme na dotaci?

To závisí na velikosti plochy oken, poměru k ostatním konstrukcím a několika dalších parametrech. Dá se ale říci, že zpravidla ne. Samotnou výměnou oken totiž nelze ve většině případů dosáhnout požadované energetické úspory a bude tak nutné současně s výměnou realizovat další opatření, alespoň na části dalších konstrukcí, jako je např. zateplení stropů. Bez podrobného posouzení zpracovaného energetickým specialistou však nelze splnění podmínek pro poskytnutí dotace garantovat.